Klimapakt-Séminaire
Donneschdes, den 8. Dezember

Klimapakt-Séminaire "Resultater vun der Klimaschäffe-Workshopserie a Léisungsusätz fir d’Accélératioun vun der Energietransitioun um kommunalen Niveau”

De Seminaire « Resultater vun der Klimaschäffe-Workshopserie a Léisungsusätz fir d’Accélératioun vun der Energietransitioun um kommunalen Niveau » a Presenz vun der Ministesch Joëlle Welfring an dem Minister Claude Turmes fënnt Donneschdes, den 8. Dezember ab 14:00 Auer an der Coque statt, suivéiert vun engem Patt.

Um Programm stinn: 

 • Presentatioun vun de Resultater vun de Klimaschäffe-Workshopen aus der Roadshow am Summer an Ausbléck op d‘Ëmsetzung mat Interventioune vun der Ëmweltministesch Welfring an dem Energieminister Turmes
 • Neiegkeeten zu bestoende Klimapakt-Outilen
 • Presentatioun vu konkreten Ëmsetzungsrecommandatiounen zu der Acceleratioun vun der Energietransitioun mam Fokus op folgend Themen:
  • Eclairage public mat Interventioun vum Pascal Worré aus dem Energieministère
  • Elektromobilitéit Presentatioun iwwert den Ausbau vun der ëffentlecher Luedinfrastruktur an Informatiounen iwwert déi nei Ausschreiwung
  • Aménagement communal mat enger Presentatioun vun der Etude: „Erneuerbare Energien und energetische Sanierung: Analyse von PAP «quartiers existants», PAP «nouveaux quartiers» & Règlements sur les bâtisses“ 
  • Ëmgang mam Schallschutz bei Wärmepompelen am Bestand
  • Nei Ufuederungen bei der Energieeffizienz vun Zweckgebaier
  • Abléck an déi national Energiespuerkampagne an Analyse vun de Best-Practisen
 • Froen an Äntwerten
 • Ab 17:00 Auer gëtt e Patt offréiert.

Bei Froe kënnt Dir Iech gären un communication@klima-agence.lu wenden.

Umeldung
*Obligatorische Felder